Ga naar hoofdinhoud

Onderhoudsmonteur

Type vacature: Full Time

Doel van de functie:               

Het plannen, (laten) uitvoeren en registreren van onderhoud aan productiemiddelen om de betrouwbaarheid en beschikbaarheid te waarborgen

Plaats in de organisatie:         

 • Rapporteert aan de directeur.                    

Omschrijving taken:

 • Houdt een compleet overzicht bij van machines en handgereedschap t.b.v. productie
 • Beheert onderhoudshandboeken van de leverancier
 • Maakt indien nodig aanvullende onderhoudsinstructies en laat dit goedkeuren door de directie
 • Plant periodiek preventief onderhoud in
 • Voert zelf gepland onderhoud in of laat dit uitvoeren door derden (goedgekeurd door de directie)
 • Registreert al het verrichte onderhoud in het logboek per productiemiddel
 • Inventariseert periodiek de mechanische veiligheidsstatus van het productiemiddel
 • Controleert (of laat dit doen) de elektrische veiligheid van productiemiddelen volgens de NEN 3140

Verantwoordelijkheden:

 • Het bewaken van de uitvoering van het geplande onderhoud.
 • Het naleven van de procedures van het geldende KAM management systeem
 • Het naleven van de veiligheidsvoorschriften

Bevoegdheden:

 • Het blokkeren van productie bij veiligheidsrisico’s rond de productiemiddelen
 • Het doen van voorstellen tot vervanging of aanpassing van machines n.a.v. onderhoudsregistraties

Opleiding/vaardigheden:

OpleidingVaardigheden
MBO techniekNauwkeurig
Bij voorkeur opleiding NEN 3140Doortastend
 Zelfstandig

Indeling:

 • Functiefamilie 59
 • Functiegroep 6

Bovenstaande functieomschrijving is slechts een typering van de te verrichten taken, en geen uitputtende opsomming. De vervuller van deze functie is dan ook gehouden alle voorkomende en in redelijkheid opgedragen werkzaamheden loyaal uit te voeren.

Reageer op deze functie

Toegestane typen: : .pdf, .doc, .docx
Back To Top